ارسال پیامک
      

 پست های ادارات شهرستان ها   
ارومیه | ماکو | خوی | سلماس | میاندوآب | نقده | اشنویه
 
نمایش تک صفحه ای

 

2- اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی

 

1-2- مدیرکل

2-2- معاون (اداری و مالی )

3-2- معاون (توسعه و عمران )

4-2- مسئول دفتر

5-2- کارشناس روابط عمومی

6-2- کارشناس امور حقوقی

7-2- کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

8-2- مسئول حراست

 

 

1-2- اداره مطالعات و برنامه ریزی

 

9-2- رئیس

10-2- کارشناس برنامه ریزی

11-2- کمک کارشناس برنامه ریزی

12-2- کارشناس آمار

13-2- کارشناس بودجه

14-2- کارشناس امور اقتصادی

 

2-2- اداره امور زیر بنائی و عمران

 

15-2- رئیس

16-2- کارشناس عمران

17-2- کمک کارشناس عمران

18-2- کمک کارشناس عمران

19-2-نقشه بردار

20-2- کارشناس امور آب

21-2- کمک کارشناس امور آب

 

3-2- اداره بهسازی امور تولید

 

22-2- رئیس

23-2- کارشناس بهسازی

24-2- کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

25-2- کارشناس دامپروری

26-2- کارشناس کشاورزی

27-2- کارشناس مرتع

 

4-2- اداره امور تعاونیها و ترویج

 

28-2- رئیس

29-2- کارشناس امور تعاونیها

30-2- کارشناس آموزش و ترویج

31-2- کمک کارشناس آموزش و ترویج

32-2- حسابرس

33-2- بازرس

 

5-2- اداره امور اداری و مالی

 

34-2-رئیس

35-2- معاون

36-2- مسئول امور مالی

37-2-حسابدار

38-2- حسابدار

39-2- امین اموال

40-2- مسئول امور اداری

41-2- کارگزین

42-2- کمک کارشناس رفاه

43-2- متصدی ماشین الات

44-2- کار پرداز

45-2- انبار دار

46-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

47-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سنگین

48-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

49-2- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک

50-2- نگهبان و سرایدار


ارومیه | صفحه 1 از 7 | ماکو

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ