ارسال پیامک
      

 شرح وظایف و خدمات   
بخش اول : هدف و وظایف اساسی | شرح وظایف واحدها | اداره روابط عمومی | مدیریت هماهنگی امور عشایر  | معاونت توسعه و عمران | دفتر مطالعات جامع عشایر | دفتر طرح و برنامه ریزی | مدیریت بهسازی و امور تولید | معاونت اداری و مالی | مدیریت امور اداری | دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی | واحدهای استانی | واحدهای شهرستانی
 
نمایش تک صفحه ای

بخش اول : هدف و وظایف اساسی

الف – هدف

ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر .

 

ب – وظایف اساسی :

(1) – مطالعه و شناسائی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان .

(2) – تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک .

(3) – فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک ، باهمکاری وزارت کشور .

(4) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداران عشایری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام . پرواربندی و تامین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارهاههای صنعتی و سردخانه های و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی راسا ً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تهاونیها و شرکتهای سهامی دامداری .

(5) – احداث ئ نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً یا با خودیاری عشایر .

(6) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور .

(7) – کمک به ایجاد واحد های تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری ، مرغداری ، تولید عسل ، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیر بنائی ، احداث رایگان و اعطای وام .

(8) – تهیه و تنظیم و اجرا ء با همکاری د راجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام استفاده صحیح از مراتع دامداری ، دامپروری ، بهداشت محیط ، خدمات دامپزشکی ، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی .

(9) – کمک به بازاریابی ، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته

(10) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

(11) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید ، توزیع ، مصرف درمناطق دامداری متحرک اسکان یافته .

(12)- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و اموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته .


بخش اول : هدف و وظایف اساسی | صفحه 1 از 13 | شرح وظایف واحدها

   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ