ارسال پیامک

1399/12/09

..:: امور عشایر استان » راهنمای ارباب رجوع::..

      ورود به سايت

     

   چاپ   کمينه 

 

راهنمای ارباب رجوع

1

احداث آبشخور دامی در مناطق عشایر

 2

اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر اجراء 

 

 3

 مرمت و بازسازی ایلراههای عشایری

 

 4

 رسیدگی به شکایات عشایر

 

5

 تشکیل صندوق خرد زنان عشایری

 

6

درخواست برگزاری دوره آموزشی

 

 7

 نزدیک رسانی و بهسازی چشمه

 
     

 


   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ