ارسال پیامک
     

 فرم درخواست خدمات عمرانی در مناطق عشایری چاپ   کمينه 
*نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
*کد ملی:
آدرس پست الکترونیک:
*شهرستان محل اقامت:
*نام آبادی قشلاقی:
نام ییلاق:
تعداد خانوار آبادی قشلاقی:
تاریخ ارائه درخواست:
*عنوان خدمات درخواستی:
توضیح مختصر در خصوص خدمات عمرانی مورد درخواست:
فیلدهای ستاره دار حتماً باید تکمیل گردد


   

کلیه حقوق این وب سایت به  اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی  متعلق می باشد.                     Powered byANAJ