با مراجعه به سامانه سماک به نشانی https://semak.maj.ir و ثبت نام در سامانه مذکور و ثبت درخواست، سایر مراحل برای کارت هویت عشایری از سوی واحد مربوطه انجام می پذیرد.

می توانید با مراجعه به منوی اصلی این سایت و کلیک بر منوی خدمات الکترونیکی فرم های مربوطه را تکمیل تا متعاقباً درخواست شما توسط واحد توسعه عمران اداره کل بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرد.

 
لطفا موضوع را انتخاب کنید.
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا سوال را وارد کنید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید