اهم فعالیت های عمرانی در سال 1401

ردیف
عنوان طرح
حجم عملیات
واحد
اعتبار هزینه شده(میلیون ریال)
تعداد خانوار بهره مند
1 بهسازی چشمه  و احداث خط انتقال آب شرب  22.1 کیلومتر 71,489 718
2 مرمت و بازسازی ایلراه عشایری 178.6 کیلومتر 6,800 1025
3 آبرسانی سیار 300 خانوار 2,250 300
4 جایگزینی سوخت فسیلی پک خورشیدی 49 دستگاه 8,609 49
5 احداث منبع آب شرب روستای و خط انتقال 2 باب 49,191 181
6 تامین و توزیع آبشخورهای دامی سیار گالوانیزه  175 دستگاه 5,400 175
7 خرید تانکر 136 دستگاه 50,113 352
8 مطالعات و نظارت در شمال و جنوب استان 21 پروژه 6,345 0
      جمع 200,197 2,800
اهم فعالیت های عمرانی در سنوات گذشته

ردیف

نام پروژه

مقدار

واحد

خانوار بهره بردار

1

مرمت و بازسازی ایلراه عشایری

1219.5

کیلومتر

6938

2

آبرسانی و تامین آب شرب عشایری

149.9

کیلومتر

4196

3

بهسازی چشمه و احداث ابشخور دامی

217

مورد

1285

4

بهسازی و نوسازی اماکن دامی

7000

مترمربع

70

5

حصارکشی دور تانکر آب شرب

319

مترمربع

350

6

آب بند انحرافی آب کشاورزی

2

مورد

70

7

کانال انتقال آب کشاورزی

3185

متر

70

8

احداث و تکمیل استخر ذخیره سازی آب کشاورزی 500مترمکعبی

3

مورد

102

9

آبرسانی سیار در مناطق عشایری

29000

متر مکعب(در یک سال)

2950

10

تعمیر جایگاه سوخت

1

مورد

42

11

حصار کشی دور استخرهای آب کشاورزی

525

متر

45

12

حفر و تجهیز چاه مالداری

7

حلقه

330

13

تهیه و تحویل حمام خورشیدی

14

مورد

182

14

تعمیر وتجهیز اداره کل و ادارات شهرستان

15606

میلیون ریال

0

15

مرمت و لایروبی قنات

200

متر

210

16

جمع

 

 

16840

 

 

 

 

 

 

تعداد پروزه

15پروژه

 
 

اعتبار مصوب:

222308میلیون ریال

 
 

اعتبارتخصیص

79948میلیون ریال