فهرست پست های سازمانی اداره كل امورعشايراستان آذربايجان غربی در سال 1402

 

رديف
عنوان پست سازماني
نام متصدي
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي
عکس پرسنلی

1

مديركل

علی ناجی

فوق لیسانس

مدیریت اجرائی- مدیریت استراتژیک

 

2

مسئول دفتر

رامین مهاجر

فوق دیپلم

حسابداری

 

3

کارشناس روابط عمومی و کارپرداز

علی جاهدی

فوق لیسانس

کامپیوتر

 

4

كارشناس امورحقوقي و قراردادها

مهران ایران دوست

فوق لیسانس

حقوق

 

5

مسئول حراست

وحید بهمنش

لیسانس

مهندسی عمران- عمران

 

6

كارشناس مسئول ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

ریتا فرجزاده

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک  
 
معاونت توسعه و امور زیر بنایی
       

1

معاونت

علی بهادری

لیسانس

مهندسی- عمران

 

2

کارشناس مطالعات و امور فنی

عبداله عباسپور

فوق لیسانس

عمران- عمران

 

3

كارشناس GIS

حسین پناهی

فوق لیسانس

سنجش از راه دور و اطلات جغرافیا

 
 
اداره عمران و امور زیربنایی
       

1

رئیس اداره عمران و امور زیربنایی

غلامعلی عظیم زاده

لیسانس

مهندسی- عمران

 

1

کارشناس عمران

اکبر مجرب علمداری

لیسانس

مهندسی- عمران

 
 
اداره بهسازی امور تولید
       

1

سرپرست اداره بهسازی امور تولید

فرهاد مسعودی دکتری

مهندسی -کشاورزی

 
2 کارشناس دامپروری

نادر پرویشی

فوق ليسانس

مهندسی -علوم دامی

 
 
اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری
       

1

رئیس اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری

سودابه روشن

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

 

2

كارشناس امور تعاونیها و نظام بهره برداری

       

3

کارشناس امور تعاونی ها

حکیمه صمدپور

لیسانس

علوم تربیتی

 

4

کارشناس امور تعاونی ها

زینب اسماعیلی

فوق لیسانس

علوم تربیتی

 

5

كارشناس امور تعاونی ها

منیره سلیمانی

لیسانس

کامپیوتر

 
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
       

1

معاون توسعه مدیریت و منابع

 جواد پیرمحمد

فوق لیسانس

 مدیریت دولتی

 
 
اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
       

1

رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

رحیم صادقی فرد

فوق لیسانس

مدیریت

 

2

كارشناس مسئول برنامه ریزی

       

3

كارشناس مسئول فناوری اطلاعات

معصومه ملازاده

فوق لیسانس

کامپیوتر

 

4

کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت شبکه

حسن بروکی میلان

فوق لیسانس

کامپیوتر

 
اداره امور اداری
       

1

رئیس امور اداری

مصطفی پوریان

فوق لیسانس

مهندسی- علوم خاک

 
2 کارشناس امور اداری منیره مکرم نیا فوق لیسانس مدیریت  

3

دبیرخانه

رامین مهاجر

فوق دیپلم

حسابداری

 

4

متصدی امور دفتری و بایگانی

هادی خدادادی

دیپلم

امور اداری

 
 
اداره امور مالی
       

1

رئیس امور مالی و ذیحسابی

یوسف سعیدی فر

فوق لیسانس

حسابداری

 

2

کارشناس امور مالی

مریم ابراهیمی

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

 

3

کارشناس حقوق و دستمزد

مریم پسندیده قره باغ

فوق لیسانس

حسابداری

 

4

امور مالی

افسانه ظروفساز

فوق دیپلم

اقتصاد بازرگانی

 

5

امین اموال

یاسین مهرنیا

فوق دیپلم

عمران